Kinh doanh

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là gì? 

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là gì? 

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là gì? Những khái niệm và đặc điểm của công ty TNHH một thành viên cần chú ý? Những thủ tục cần thiết để thành lập loại hình kinh doanh này? Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây của desertspace.org. Mời bạn đọc tham khảo.

I. Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là gì? Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty do tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn điều lệ của công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty do tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu
Công ty TNHH một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công ty trách nhiệm hữu hạn không được phát hành cổ phiếu trừ khi chuyển đổi thành công ty cổ phần.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể phát hành trái phiếu theo quy định của Đạo luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại Điều 128 và 129 của Đạo luật này.

II. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

Vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên khi đăng ký thành lập văn phòng là tổng giá trị tài sản được ghi trong điều lệ công ty do chủ sở hữu công ty hứa tặng cho.
Khi đăng ký thành lập trụ sở trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chủ sở hữu công ty phải góp đủ vốn và loại tài sản thích hợp vào công ty, không kể thời gian hoạt động, chuyển nhượng, nhập khẩu.
Tài sản góp vốn làm thủ tục quản lý để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, chủ sở hữu công ty có quyền và nghĩa vụ đối với các khoản vốn góp đã cam kết.
Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này thì chủ sở hữu công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ bằng giá trị phần vốn góp trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày lần thanh toán cuối cùng.
Đủ vốn điều lệ. Trong trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với số vốn đã cam kết góp và nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày cuối cùng công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định tại khoản này.
Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản về nghĩa vụ tài chính của công ty, những thiệt hại do không góp đủ vốn điều lệ, góp không đủ hoặc không đúng hạn quy định tại Điều 3 của Luật này.

Khi đăng ký thành lập trụ sở trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

III. Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

Tặng đủ và đúng hạn vốn điều lệ của công ty.
Chúng tôi sẽ tuân thủ điều lệ của công ty. Tài sản của chủ sở hữu công ty phải được xác định và tách biệt với tài sản của công ty.
Chủ sở hữu công ty là cá nhân phải tách chi phí cá nhân và chi phí gia đình của mình với chi phí của chủ tịch, giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty.
Chúng tôi sẽ tuân thủ các quy định của pháp luật về hợp đồng và các quy định khác của pháp luật có liên quan trong việc bán, vay, cho vay, cho thuê, cho thuê, ký hợp đồng và các giao dịch khác giữa Công ty và chủ sở hữu công ty.
Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ bằng cách chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác.
Trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ được tặng cho khỏi công ty dưới hình thức khác thì chủ sở hữu công ty và các cá nhân, tổ chức có liên quan phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.
Nếu công ty không có khả năng thanh toán đầy đủ các khoản nợ hoặc nghĩa vụ tài sản khác thì chủ sở hữu công ty không thể rút lợi nhuận.
Các nghĩa vụ khác được quy định trong Đạo luật này và Điều lệ của Công ty.

IV. Đặc điểm của loại hình công ty

1. Ưu điểm 

Chủ sở hữu có toàn quyền quyết định cơ cấu tổ chức, vốn và hoạt động kinh doanh. Chủ sở hữu có thể tự quyết định mà không cần tham khảo ý kiến ​​của các bộ phận khác.
Chủ sở hữu tự chịu trách nhiệm về tài chính trong phạm vi vốn điều lệ. Đây là một mô hình nhỏ gọn, đơn giản và dễ quản lý.

2. Nhược điểm 

Khả năng huy động vốn bị hạn chế do công ty TNHH một thành viên không được phát hành cổ phiếu. Vì vậy, để huy động vốn, các công ty chỉ có thể lựa chọn hình thức cung cấp vốn hoặc nhận vốn từ người khác.
Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ bằng cách chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác.
Trường hợp chủ sở hữu chuyển nhượng một phần vốn hoặc nhận vốn từ thành viên mới thì phải chuyển sang loại hình kinh doanh khác.

Khả năng huy động vốn bị hạn chế do công ty TNHH một thành viên không được phát hành cổ phiếu
Trên đây là những thông tin Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là gì? Hy vọng bài viết chuyên mục kinh doanh sẽ hữu ích đối với bạn đọc!

Share this post